Rëndësia e Elektroliteve

Elektrolitet janë minerale të pranishme në gjakun dhe lëngjet e trupit që ndikojnë në kontrollin e sasisë së ujit të pranishëm në trup, si dhe aciditetit të gjakut, funksionimin të muskujve dhe proceseve të tjera të rëndësishme fiziologjike.

Terapia Rehidratuese Orale

Terapia Rehidratuese Orale (TRO) duke përdorur një solucion të rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO), ka reduktuar numrin e vdekjeve të lidhur me dehidratimin e shkaktuar nga të vjellat dhe...

Si Funksionon ORS?

Kërkimet shkencore në biologjinë molekulare ka bërë të mundur një progres cilësor që konsiderohet nga shumë njerëz si më i rëndësishmi i shekullit të 20

Formulat e Solucioneve Rehidratuese Orale (ORS)

Terapia e rehidratimit oral dhe formulat e kripërave rehidratuese orale u propozuan në fund të viteve 1970 nga WHO-UNICEF për të luftuar pasojat e sëmundjeve diarreike dhe u ra dakord.

×

Rëndësia e Elektroliteve

Elektrolitet janë minerale të pranishme në gjakun dhe lëngjet e trupit që ndikojnë në kontrollin e sasisë së ujit të pranishëm në trup, si dhe në aciditetin e gjakut, funksionimin e muskujve dhe proceseve të tjera të rëndësishme fiziologjike. Një ekuilibër i përshtatshëm i elektroliteve ndihmon trupin të mbajë lëngjet në sasinë e duhur. Shembuj të elektroliteve përfshijnë kloruret, kaliumin dhe natriumin. Nivelet e elektroliteve mund të bëhen shumë të ulëta ose tepër të larta, kur sasia e ujit në trup ndryshon (duke shkaktuar dehidratim ose mbi hidratim). Çrregullimi i ekuilibrit të elektroliteve mund të shkaktohet nga diarrea, të vjellat, djersitja e shtuar, problemet e veshkave dhe disa medikamente të caktuara.

×

Terapia Rehidratuese Orale

Terapia Rehidratuese Orale (TRO) duke përdorur një solucion të rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO), ka reduktuar numrin e vdekjeve të lidhur me dehidratimin e shkaktuar nga të vjellat dhe diarrea në afërsisht një milion në vit. Hulumtimet e fundit sugjerojnë se përdorimi i mënyrave të rehidratimit oral ka përparësi mbi terapitë konvencionale dhe ne duhet të inkurajojmë përdorimin e TRO si mundësia e parë për rehidratim. Për qëllime praktike rehidratimi mund të arrihet duke përdorur zgjidhje me përmbajtje të lartë natriumi, psh. 75-90 mmol/l. Këto quhen Solucione Rehidratuese Orale (SRO). Profilaksia e dehidratimit dhe ruajtjes së gjendjes së duhur të hidratimit përfshin solucionet me 45-60 mmol/l natriumi. Këto quhen solucione për ruajtjen e gjendjes së duhur të hidratimit. Lëngjet e frutave janë jo-efektive për shkak të përqëndrimit të lartë me karbohidrate, si dhe osmolalitetit të dobët dhe përqëndrimit të ulët me natrium. Duhet theksuar se menaxhimi individual, dietik i pacientit gjatë diarresë akute është çelësi kryesor i suksesit.

×

Si Funksionon ORS?

Kërkimet shkencore në biologjinë molekulare ka bërë të mundur një progres cilësor që konsiderohet nga shumë njerëz si më i rëndësishmi i shekullit të 20 të për trajtimin e dehidratimit për trajtimin e dehidrimit, kryesisht për diarrenë infektive të shkaktuar nga viruset ose bakteret e tjera patogjene të zorrëve. Ky avancim ishte zbulimi i mekanizmit molekular të ko-transportit natrium-glukozë (SGLT), një proteinë e pranishme në membranën e qelizave të zorrëve dhe përgjegjëse për inkorporimin e natriumit të lidhur me glukozën, sepse natriumi është joni më i rëndësishëm në ekuilibrin osmotik për inkorporimin e ujit.
Zorrët janë në gjendje të thithin elektrolite si natriumi falë tre mekanizmave molekularë. Megjithatë, dy prej tyre preken nga sëmundjet gastrointestinale duke lënë aktiv vetëm SGLT1, pavarësisht nga gjendja gastrointestinale e pranishme. Terapia Rehidratuese Orale (TRO) bazohet pikërisht në këtë mekanizëm, i cili mund të fusë natriumin dhe glukozën në enterocite (qelizat e zorrës) në raportin 1:1 duke lehtësuar jo vetëm thithjen e jonit, por edhe atë të lëndëve ushqyese. Në enterocite natriumi dhe glukoza janë të ndara nga transportuesi dhe kalojnë në qarkullimin e gjakut përmes membranës bazale duke krijuar një çekuilibër osmotik që kompensohet nga futja e ujit në organizëm.

×

Formulat e Solucioneve Rehidratuese Orale (ORS)

Terapia e rehidratimit oral dhe formulat e kripërave rehidratuese orale u propozuan në fund të viteve 1970 nga WHO-UNICEF për të luftuar pasojat e sëmundjeve diarreike dhe u ra dakord të promovonin një solucion të vetëm me një osmolariteti prej 330 mmol/l. Gjatë viteve 90- u bënë zhvillime të mëdha duke përdorur këtë lloj solucioni, duke ndihmuar në shmangien e më shumë se 1 milion vdekjeve vjetore tek fëmijët nën moshën 5 vjeç. Më pas, ESPGHAN (European Society of Gastroenterology, Hepatology and Pediatric Nutrition) rekomandoi një formulë të re.
Përgjatë viteve dhe në sajë të përparimeve shkencore, formulimet e ORS kanë ndryshuar deri në vitin 2002 kur lloji i fundit i kripërave rehidratuese orale me osmolaritet të ulët (ORS) u propozua nga ESPGHAN. Kjo organizatë ka përqëndruar përpjekjet e saj në përmirësimin e kompozimeve të ORS për të lejuar trajtim më të mirë për të gjithë fëmijët.
Sot, ORS janë produktet e linjës së parë që plotësojnë nevojat ushqyese të foshnjave, fëmijëve dhe të të rriturve në rastet e dehidratimit të lehtë dhe të moderuar.